De behandeling en je privacy

Elke behandeling begint met een voorgesprek. Daarna volgt de massage en tot slot is er een kort eindgesprek.

De eerste behandeling duurt 1,5 uur en begint met een voorgesprek waarin de aanleiding van het bezoek wordt besproken. Wanneer zijn de klachten begonnen, wat betekent de klacht voor iemand en wat heeft hij / zij er tot nu toe mee gedaan? Wat zijn de verwachtingen? Ook zijn er vragen van meer algemene aard zoals medicijngebruik en ziekenhuisopnames.

Op basis van het voorgesprek en de behoefte van iemand wordt er gekozen voor een bepaalde massagemethode. Er kan de eerste keer gekozen worden voor een voetreflexzĂ´ne-behandeling omdat deze massagevorm veel informatie geeft over de spanningsverhouding van het hele lichaam. Bij de volgende afspraak, die 1 uur duurt, wordt weer vooraf afgestemd op wat er dan speelt en wat de meeste aandacht vraagt, waarna een massagevorm gekozen wordt.

Bij de behandeling komen ook persoonlijke aspecten aan de orde. Hoe ik daarmee omga lees je op de pagina Je privacy. Ik ben aangesloten bij de SCAG: Klachten- en geschillenafhandeling in de complementaire zorg.